Divisions

Actualment MANGRA, S.A. divideix el seu camp d’activitats en dos grans grups: Agroindustrial i Sistemes Ecològics.

 

   

 

En el camp Agroindustrial hi trobem l’activitat tradicional de MANGRA, S.A. que son les instal·lacions i equips per les fàbriques de pinso, els carros o plantes barrejadores verticals i les plantes de barreja de fertilitzants.

 

   

 

Per un altre costat, en el camp de Sistemes Ecològics, cal dir que som especialistes en la fabricació d’equips soterrats per la recollida selectiva de residus urbans. 


JHP Ready to click, consultorea informatica.
www.jhp.es