Search, View and Navigation

Controls de procés

A MANGRA disposem d’uns sistemes de control connectables a un sistema informàtic per a totes les línies de dosificació de líquids als diferents processos de fabricació de pinsos que anomenem MIPS i ICM. Els sistemes MIPS i ICM gestionen, optimitzen i controlen les addicions de totes les rampes de dosificació per obtenir pinsos d’alta qualitat.

Els controls centrals de dosificació MIPS i ICM controlen l’addició de líquids permetent expandir-se a un gran número de líquids i amb el programa escada SCAMIPS podem visualitzar i gestionar totes les dades, realitzar gràfiques de tendències, programar fórmules, visualitzar el sinòptic del sistema, així com controlar tota la màquina des del PC. Veure diagrama

 

   


Copyright © 2012 - MANGRA, S.A. Carrer Fontcuberta 1,
P.I. La Coromina 08560 Manlleu - Barcelona.
Telf. Oficina: +34 93 850 65 64 // Fax: +34 93 851 43 00 // mangrasa@mangrasa.com