Search, View and Navigation

Kontrolowanie procesów

Wszystkie systemy doprowadzania płynów do różnych miejsc podczas procesu produkcji pasz, które znajdują się w ofercie MANGRA mogą być zaopatrzone w systemy kontroli kompatybilne z głównym systemem informatycznym nadzorującym jednocześnie wszystkie linie dozowania cieczy. Z kolei systemy MIPS oraz ICM administrują, optymalizują i kontrolują dawkowanie cieczy na wszystkich poziomach dozowania, gwarantując w ten sposób wysoką jakość otrzymywanych pasz.

Centralne systemy sterowania dozowaniem MIPS i ICM pozwalają na bardzo duże zwiększanie ilości nadzorowanych płynów. Za pomocą programu SCAMIPS można wizualizować i zarządzać wszystkimi danymi, sporządzać wykresy tendencji, programować receptury, dokonywać synoptycznej wizualizacji pracy całych linii jak również kontrolować działanie wszystkich urządzeń za pomocą PC.

Zobacz diagram

 

   


Copyright © 2012 - MANGRA, S.A. Carrer Fontcuberta 1,
P.I. La Coromina 08560 Manlleu - Barcelona.
Telf. Oficina: +34 93 850 65 64 // Fax: +34 93 851 43 00 // mangrasa@mangrasa.com