produkty

W bieżącym okresie, działalność MANGRA, S.A. dzieli się na dwie główne grupy: przemysł rolny i systemy ekologiczne.

 

   

 

Tradycyjną domeną działalności MANGRA S.A są artykuły dla przemysłu rolnego, a więc instalacje i urządzenia do produkcji pasz takie jak: mieszalniki pionowe i zespoły urządzeń do produkcji nawozów.

 

   

 

W dziedzinie systemów ekologicznych, jesteśmy specjalistami w produkcji podziemnych urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 


JHP Ready to click, consultorea informatica.
www.jhp.es